โปรเจคที่จะมาช่วยบล็อกเชนอีเธอเรียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะช่วยเรื่องการขยายความสามารถในการประมวลผลผ่าน Layer-2 scaling solution ที่ไร้คนกลาง ระบบที่ว่าจะมาช่วยให้ธุรกรรมบนบล็อกเชนถูกลงและเร็วขึ้น และจะช่วยให้การใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายรายวัน การบริหารแต้มสะสมเพื่อดึงดูดลูกค้า การพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย การเชื่อมต่อกันระหว่างสถานบันการเงิน และการมีมาตรฐานกลางเพื่อตอบโจทย์ธุรกรรมทางการเงินในโลกยุคใหม่ 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coingecko.com/en/coins/omg-network


The OMG Network is a trustless, non-custodial, layer-2 scaling solution for transferring value on Ethereum. The network helps reduce the cost of transactions between entities by leveraging blockchain-based digital values. Payments can be automatically triggered along users' supply chain or be offered as real-time payments to customers. Companies can use it to issue and manage loyalty points and rewards across their businesses and partner networks.
Moreover, users can shorten time-to-market, while reducing development, fraud, and operation costs. The OMG Network is designed to help create digital financial services and make it easy to connect with third-party providers to offer value-added solutions, as well as meet current open banking requirements to onboard customers with future-oriented needs.
 


More information here https://www.coingecko.com/en/coins/omg-network