Binance USD(BUSD)

Binance USD(BUSD)
BUSD คือสกุลเงินดิจิทัล Stablecoin ที่มีมูลค่า 1 ต่อ 1 กับเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินนี้เป็นเสมือนสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐแบบดิจิทัลจากเอ็กซเชนจ์ระดับโลก...
Wed, 16 Jun, 2021 at 12:04 PM