ในทุกๆครั้งที่ซื้อขาย จะมีสิ่งที่เรียกว่า "Maker" และ "Taker" 

"The Maker" คือผู้ที่สร้างคำสั่งซื้อหรือขายเริ่มต้น ซึ่งจะอยู่บน "รายการซื้อ/ขาย" (Orderbook) 

"The Taker" คือผู้ที่ซื้อหรือขายคำสั่งซื้อบน "รายการซื้อ/ขาย" (Orderbook) นั้น 

ตัวอย่างเช่น คุณสั่งซื้อ 1 BTC ในราคา 300,000 บาท หลังจากนั้น 1 นาที มีคนรับขาย 1 BTC ของคุณ ในราคา 300,000 บาท หมายความว่า คำสั่งซื้อของคุณถูกจับคู่แล้ว  ค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายคือ ค่าธรรมเนียมของ "Maker" และค่าธรรมเนียมของคนที่ขายให้คุณคือ ค่าธรรมเนียมของ "Taker"

ฟรีค่าธรรมเนียม หมายความว่าคุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อขาย "Limit Order" เท่าไหร่ก็ได้ (เช่น สร้างคำสั่งซื้อต่ำกว่าราคาตลาด หรือคำสั่งขายสูงกว่าราคาตลาด) และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อคำสั่งซื้อถูกจับคู่


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001791855?lang=th