การใช้งานบนแพลตฟอร์มที่มีการควบคุมกับไม่มีการควบคุมมีความคล้ายคลึงกัน หากแต่แพลตฟอร์มที่มีการควบคุมจะถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของท้องถิ่นนั้น ซึ่งหมายความว่า แพลตฟอร์มที่ถูกควบคุมสามารถให้ความคุ้มครองนักลงทุนในเรื่องของ กฎหมาย และการซื้อขายเหรียญที่มีคุณภาพ


แพลตฟอร์มที่มีการควบคุมนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เป็นระยะเวลาหลายเดือนถึงหนึ่งปี จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และธนาคารกลางเพื่อให้ได้ใบอนุญาติประกอบกิจการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นการใช้งานบนระบบแพลตฟอร์มที่มีการควบคุมกำกับดูแลจึงมีความโปร่งใส และสามารถคุ้มครองนักลงทุนพร้อมทั้งดูแลความความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่านไม่ต่างจากธนาคารในปัจจุบัน


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001795280?lang=th