ในปัจจุบัน BTZ หนึ่งเหรียญ มีค่า 0.111 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยคำนวณจากมูลค่าที่มีการซื้อขายในวงแคบในต่างประเทศ (Private Placement)