การแบ่งลำดับชั้นของผู้ถือเหรียญ BTZ มี 6 ลำดับ โดยแบ่งโดยจำนวนเหรียญ BTZ ที่ผู้ใช้ถือ ผู้ที่มีหรียญจำนวนมากจะได้รับอภิสิทธิ์และสิทธิพิเศษบนแพลตฟอร์มของบิทาซซ่า