ลูกค้าต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศไทยต่อเมื่อต้องการถอนเงินบาทออกมาใช้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารใดๆหลังจากผ่านกระบวนการ KYC และทำการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว