เราจะทำการส่งรางวัล BTZ ไปในบัญชีของลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้รับเลือกเป็นผู้ใช้งานแรกเริ่ม หรือเป็นตัวแทนบิทาซซ่าในวันที่แพลตฟอร์มเปิดตัวใช้งานอย่างเป็นทางการ ลูกค้าจะสามารถใช้เหรียญนี้ชำระค่าธรรมเนียมและบริการซื้อขายได้ทันที