สภาพคล่องที่เกิดจากการซื้อขายบนระบบบิทาซซ่ามาจากหลายแหล่งที่ทางบริษัทคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยจะรวมถึงแหล่งสภาพคล่องต่างประเทศที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และความลึกของตลาดสูง บิทาซซ่า ได้ทำการเชื่อมต่อสภาพคล่องแบบอัจฉริยะเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในราคาที่เหมาะสมและในปริมาณมากได้