ทุกการซื้อขายที่เกิดขึ้นจะมีสองฝั่งเสมอคือ Maker และ Taker คนที่เป็น Maker คือคนที่ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาด และ Taker คือคนที่เป็นฝ่ายซื้อขายกับออเดอร์ที่มีอยู่แล้วในตลาด ตัวอย่างเช่น นาย ก ส่งคำสั่งซื้อ 1 BTC ที่ราคา 300,000 บาท หลังจากนั้น 1 นาที นาย ข ส่งคำสั่งขาย 1 BTC ที่ราคา 300,000 บาท จึงเกิดการจับคู่ซื้อขายขึ้นระหว่างนาย ก กับนาย ข ในที่นี้ นาย ก คือ Maker และนาย ข คือ Taker โดยทั่วไป ค่าธรรมเนียมในการเทรดจะคิด Maker และ Taker เท่ากัน แต่บางบริษัทอาจจะคิดค่าธรรมเนียมสองฝั่งไม่เท่ากัน การฟรีค่าธรรมเนียม Maker คือการที่บริษัทไม่คิดค่าเทรดคนที่เป็นคนตั้งซื้อหรือตั้งขาย แต่ยังคงเก็บค่าธรรมเนียมจาก Taker เหมือนเดิม