ขณะนี้เป็นช่วงเฟส 1 ของแคมเปญก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้น หลังจากสิ้นสุดเฟส1 นี้ บิทาซซ่าจะแจ้งให้ผู้ที่ทำการสมัครสำเร็จและได้รับเลือกเป็นผู้ใช้รุ่นแรก (Early Adopters) 2,500 คนผ่านทางอีเมล ทั้งนี้เราจะทำการประกาศรายชื่อตัวแทนบิทาซซ่า 500 คน (Top 500 Ambassadors) ที่ได้รับเลือกจากรายชื่อผู้ใช้รุ่นแรกผ่านการแข่งขันทันทีที่แคมเปญสิ้นสุดลง ทางทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์เหล่านี้ผ่านทางอีเมล