นอกเหนือจากประเทศไทยแล้วบิทาซซ่ายังสมัครขออนุมัติรับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จาก Securities Commission of Malaysia ตลาดที่เราวางแผนว่าจะขยายธุรกิจไปคือ เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ออสเตรเลีย