ได้ หากท่านใช้ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์อันเก่าของ BTC และ ETH  ท่านยังจะสามารถได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลของท่าน