หากท่านสร้างธุรกรรมการถอนแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันการถอนบนอีเมล ท่านสามารถยกเลิกการถอนได้ 2 วิธี คือ


1) ผ่านทางแท็บ "Activity" เลือกธุรกรรมสกุลเหรียญสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านและ เลือกแท็บ "สถานะถอน" กดปุ่ม "Cancel" เพื่อยกเลิกการถอน2) ท่านสามารถทำแบบเดียวกันได้บนแท็บ "แลกเปลี่ยน" บริเวณคอลัมน์ด้านล่างของกราฟหากท่านกดยืนยันการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลทางอีเมลแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกธุรกรรมนั้นได้


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001794632?lang=th