หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า