หากต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน 2FA กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าและแนบรูปถ่ายเซลฟีโดยที่รูปถ่ายของท่านจะต้องประกอบไปด้วย

1) บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่

2) กระดาษที่เขียนว่า Bitazza.com, Reset 2FA, และวัน/เดือน/ปี ณ วันนั้น


กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปถ่ายของท่านเห็นศีรษะทั้งหมดของท่าน และไม่มีสิ่งใดมาบดบังข้อมูลดังกล่าว 2 ข้อข้างต้น

หลังจากท่านส่งรูปถ่ายเซลฟีของท่านแล้ว ทีมงานบิทาซซ่าจะตรวจสอบข้อมูลของท่านและจะทำการรีเซ็ตรหัสผ่าน 2FA ภายในเวลา 24 ชั่วโมง


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001805679?lang=th