การฝากเงินจะมีผลเกือบในทันทีหากเป็นการฝากโดยใช้ QR code


การถอนเงินอาจใช้เวลา 1-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถอนและช่วงเวลาที่ถอน หากท่านยังไม่ได้รับเงินหลังจากทำการถอนไปแล้ว 4 ชั่วโมง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การถอนเงินจำนวนมากกว่า 5,000,000 บาทขึ้นไป อาจใช้ระยะเวลามากกว่า 2 วันทำการ


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001850192?lang=th