ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านโดยการไปยังแท็บ "การตั้งค่าผู้ใช้งาน" ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ "ข้อมูลส่วนตัว และความปลอดภัย" โดยคลิกที่ "รีเซ็ทรหัสผ่านของคุณ" ใต้คอลัมน์ "รหัสผ่าน"


ท่านจะได้รับข้อความผ่านทางอีเมลที่ท่านสมัครไว้กับบิทาซซ่า คลิกที่ "Reset Password" เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001757506?lang=th