เมื่อมีการเรียกใช้คำสั่ง "Market" หรือ "Stop Order" ในราคาที่กำหนด คำสั่งจะถูกจับคู่ทันทีบน "รายการซื้อ/ขาย" (Order Book) กลไกของการสั่งซื้อในตลาดมีความเสี่ยงของการจับคู่กับราคาเฉลี่ยของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจมีราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาของท่าน ยิ่งราคาเคลื่อนไหวสูงขึ้นเท่าใด ความแตกต่างระหว่างราคาคำสั่งซื้อของท่านกับอีกฝ่ายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001792212?lang=th