มาร์เก็ตออเดอร์ (Market Order) คืออะไร


มาร์เก็ตออเดอร์ คือคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนสั่งเพื่อดำเนินการซื้อขายโดยทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในตลาด ขณะนั้น ออเดอร์ประเภทนี้เป็นออเดอรืที่ง่ายที่สุด เพราะจะไม่คำนึงถึงราคาซื้อขาย ความผันผวนสูงของตลาดอาจทำให้ราคาที่ถูกจับคู่เปลี่ยนไปจากราคาตอนที่ส่งคำสั่งซื้อขายได้ นักลงทุนจึงควรศึกษาและเข้าใจประเภทออเดอร์นี้ก่อนจะนำไปใช้ลิมิตออเดอร์ (Limit Order) คืออะไร


ลิมิตออเดอร์ คือคำสั่งซื้อขายที่มีการกำหนดราคาซื้อขาย และจะมีการจับคู่กับออเดอร์อื่นที่ราคาเทียบเท่าหรือดีกว่าราคาที่ตั้งไว้ ออเดอร์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญราคาซื้อขายมากกว่าความไวในการจับคู่ เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาสินทรัพย์ในตลาดจะขยับและทำให้ออเดอร์ไม่ถูกจับคู่สต๊อปออเดอร์ (Stop Order) คืออะไร


สต๊อปออเดอร์ คือคำสั่งซื้อขายที่มีผลเป็นมาร์เก็ตออเดอร์ (Market Order) เมื่อราคาขยับขึ้นหรือลงไปถึงจุดที่นักลงทุนกำหนดไว้ก่อนหน้า ออเดอร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับการจำกัดการขาดทุนหรือการขายทำกำไร
สต๊อปลิมิตออเดอร์ (Stop Limit Order) คืออะไร


สต๊อปลิมิตออเดอร์ คือคำสั่งซื้อขายที่มีผลเป็นลิมิตออเดอร์ (Limit Order) เมื่อราคาขยับขึ้นหรือลงไปถึงจุดที่นักลงทุนกำหนดไว้ก่อนหน้า ออเดอร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับการจำกัดการขาดทุนหรือการขายทำกำไร แต่มีการควบคุมราคาที่ซื้อขายด้วยลิมิตออเดอร์ เพื่อไม่ให้ถูกจับคู่ในราคาที่ไม่ดีช่วงตลาดที่มีความผันผวนสูง
เทรลลิ่งสต๊อปมาร์เก็ตออเดอร์ (Trailing Stop Market Order) คืออะไร


เทรลลิ่งสต๊อปมาร์เก็ตออเดอร์ คือคำสั่งซื้อขายแบบสต๊อปออเดอร์ที่ราคาสต๊อปขยับตามราคาของสินทรัพย์ ออเดอร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทนที่มีสินทรัพย์ในขณะที่ราคากำลังปรับตัวขึ้นและนักลงทุนยังไม่พร้อมที่จะขายทำกำไร เพราะเชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อไป ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนสามารถให้ราคาสต๊อปปรับสูงขึ้นตามราคาตลาด เมื่อราคาเริ่มปรับตัวลงไปแตะราคาสต๊อป ออเดอร์จะมีผลเป็นมาร์เก็ตออเดอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนไปมากกว่านี้หรือให้นักลงทุนสามารถขายทำกำไรได้
เทรลลิ่งสต๊อปลิมิตออเดอร์ (Trailing Stop Limit Order) คืออะไร


เทรลลิ่งสต๊อปลิมิตออเดอร์ คือคำสั่งซื้อขายแบบสต๊อปลิมิตออเดอร์ที่ราคาสต๊อปขยับตามราคาของสินทรัพย์ ออเดอร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทนที่มีสินทรัพย์ในขณะที่ราคากำลังปรับตัวขึ้นและนักลงทุนยังไม่พร้อมที่จะขายทำกำไร เพราะเชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อไป ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนสามารถให้ราคาสต๊อปปรับสูงขึ้นตามราคาตลาด เมื่อราคาเริ่มปรับตัวลงไปแตะราคาสต๊อป ออเดอร์จะมีผลเป็นลิมิตออเดอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนไปมากกว่านี้หรือให้นักลงทุนสามารถขายทำกำไรได้ โดยจะสามารถกำหนดราคาซื้อขายได้ก่อนที่ลิมิตออเดอร์จะมีผลบังคับใช้
ฟิลล์ออร์คิลล์ออเดอร์ (Fill or Kill Order) คืออะไร


ฟิลล์ออร์คิลล์ออเดอร์ คือคำสั่งซื้อขายที่ต้องถูกจับคู่ทั้งหมดทันทีหรือภายในเวลาอันสั้น มิฉะนั้นออเดอร์จะถูกยกเลิกทั้งหมด และจะไม่มีการจับคู่แบบพาร์เชียล (Partial Fill) ออเดอร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะซื้อขายสินทรัพย์อย่างสมบูรณ์หรือถ้าหากซื้อขายไม่ได้ในราคาที่ต้องการทันที จะไม่มีการซื้อขายเลยแม้แต่นิดเดียว
อิมมีเดียทออร์แคนเซิลออเดอร์ (Immediate or Cancel Order) คืออะไร


อิมมีเดียทออร์แคนเซิลออเดอร์ คือคำสั่งซื้อขายแบบลิมิตออเดอร์ที่ถูกส่งไปที่ตลาดซื้อขายเพื่อการจับคู่และมีการยกเลิกทันทีหรือภายในเวลาอันสั้นหลังจากนั้น ออเดอร์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะซื้อขายสินทรัพย์ทันทีในราคาที่กำหนดโดยจะไม่ทิ้งคำสั่งซื้อขายไว้ในตลาดหลังจากส่งออเดอร์ไปแล้ว
รีเซิร์ฟออเดอร์ (Reserve Order) คืออะไร


รีเซิร์ฟออเดอร์ หรือที่หลายๆที่เรียกว่าฮิดเดนแอนด์ไอซ์เบิร์กออเดอร์ (Hidden and Iceberg Order) คือคำสั่งซื้อขายที่ไม่ถูกส่งไปในตลาดทีเดียวและจะมีการส่งเพิ่มในราคาและจำนวนที่กำหนดหลังจากออเดอร์ส่วนหนึ่งถูกจับคู่ไปแล้ว เช่น นักลงทุนสามารถส่งออเดอร์ซื้อทีละ 1,000 บาทที่ราคา 100,000 บาทต่อบิทคอยน์ จนกระทั่งสามารถส่งออเดอร์ได้ครบ 1 ล้านบาท ออเดอร์ดังกล่าวจะค่อยๆถูกส่งออกมาและจะไม่ทำให้นักลงทุนคนอื่นเห็นถึงอุปสงค์ของผู้ซื้อหรือผู้ขายได้ ออเดอร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่อยากจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในปริมาณมากแต่ไม่อยากให้ตลาดรับรู้ถึงความต้องการซื้อขาย เพื่อมิให้ราคาขยับมากเกินไป


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001805845?lang=th