เมื่อท่านป้อนคำสั่งซื้อ/ขาย แล้ว แต่ไม่ปรากฏคำสั่งซื้อ/ขาย ของท่านบนคอลัมน์ "Open" หรือ "คำสั่งที่ดำเนินการแล้ว" (Filled Order) กรุณาไปที่แท็บ "กระเป๋าสตางค์" (Wallet) และคลิกที่รายละเอียดสกุลเงินที่ท่านสั่งซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคำสั่งซื้อขายมีไว้สำหรับ BTC/THB ท่านสามารถคลิกที่รายละเอียดของกระเป๋า BTC หรือ THB.

และตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินคงเหลือก่อนที่จะทำการป้อนคำสั่งซื้อ/ขายหรือไม่ หากยอดคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลง และท่านยังไม่ได้รับหรืออนุมัติเงิน ให้เลื่อนเมาส์ลงไปตรงคอลัมน์ "Recent Activity" และเลือก "Trade" ในเมนู "Activity Type"หากว่ายังไม่มีข้อมูลการสั่งซื้อ/ขาย กรุณาตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของท่านว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากท่านยังประสบปัญหาเพิ่มเติมโปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราทันที


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001792189?lang=th