ท่านจะเห็นคำสั่งซื้อทั้งหมดของท่าน อยู่คอลัมน์ล่างสุด ในแท็บ "แลกเปลี่ยน" (Market) ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยการคลิกปุ่ม "ยกเลิก" ที่อยู่ทางขวาสุดของคำสั่งซื้อของท่าน (ตัวอย่างในกรอบสีเหลือง)https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001791840?lang=th