ค่าธรรมเนียมการซื้อขายพื้นฐานของบิทาซซ่า


Maker : 0.25%

Taker :  0.25%


ท่านมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดการซื้อขายสูงถึง 70% โดยการใช้เหรียญ BTZ หรือการแข่งขันและเข้าร่วมเป็นสมาชิก Bitazza


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001792221?lang=th