หากท่านไม่พอใจในการให้บริการของตัวแทนฝ่ายบริการหรือมีคำแนะนำให้กับเรา ท่านสามารถร้องเรียนหรือให้คำติชมผ่านทางอีเมล  jeremyfjw@bitazza.com เพื่อที่เราจะหาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป