สำหรับผู้ที่ต้องการจะฝากเงินมากกว่าจำนวนที่ธนาคารออนไลน์กำหนดต่อหนึ่งวัน สามารถทำได้โดยการโอนเงินที่

 

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย

บัญชีธนาคาร : Bitazza Co. Ltd. 

เลขที่บัญชี : 042-306865-3


และส่งใบเสร็จการฝากเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีของท่านมาที่อีเมล support@bitazza.com โปรดดำเนินการโดยใช้อีเมลที่ตรงกับบัญชี Bitazza ของท่าน