การเข้าสูระบบบิทาซซ่าโดยใช้ 2FA อาจมีปัญหาได้ หา แอพพลิเคชั่น "Google Authetication" ไม่ได้ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง


เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดปัญหา ท่านควรตั้งเวลาการใช้งานที่ถูกต้อง:


Android:

- ไปยังหน้าหลักของ "Google Authenticator"
- ไปยัง Settings > Time correction for codes > Sync now

แอพพลิเคชั่นจะยืนยันว่าการตั้งเวลาของท่านถูกเชื่อมต่อในหน้าถัดไป หลังจากนั้นท่านควรที่จะใช้รหัสยืนยันเพื่อเข้าระบบได้ การเชื่อมต่อจะมีผลแค่ภายใน แอพพลิเคชั่น  "Google Authetication"  ของผู้ใช้งานเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการตั้งค่าวันเวลาบนอุปกรณ์มือถือของท่าน


iOS:
- ไปยัง "Settings" บน iPhone
- ไปยัง General > Date & Time
- ปิด "Set Automatically" และเปิดใหม่อีกครั้ง
- ปิดเครื่องและเปิดเครื่องใหม่
 


หากท่านยังมีปัญหาในการติดตั้งการใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2FA) กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001757491?lang=th