โดยทั่วไปแล้วบิทาซซ่ายอมรับการลงทะเบียนทั้งหมดจากชาวต่างชาติ ยกเว้นสำหรับลูกค้าที่ถือหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกาและประเทศที่อยู่ในบัญชีดำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF)


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001796058?lang=th