วิธีสร้างรหัสผ่านให้ปลอดภัยมีดังนี้

- รหัสผ่านควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
- มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรพิมพ์เล็ก (A-Z)
- มีตัวเลข (0-9)
- และรมีสัญลักษณ์ (@#$%^&/?[;)


รหัสผ่านที่ยาวขึ้นและหลักเกณฑ์ที่มากขึ้นจะช่วยสร้างความปลอดภัยที่สูงขึ้นให้กับบัญชีของท่าน

ตัวรหัสอย่างเช่น ,muH`iI=YO%FMgoJ3%]R จะมีความปลอดภัยสูงกว่า Abc123+_)


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001757454?lang=th