ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถฝากหรือถอนเงินโดยใช้สกุลเงินของบัญชีเงินฝากนั้นๆได้ เนื่องจากบิทาซซ่าไม่ได้รับอนุญาติให้รับบัญชีเงินฝากจากธนาคารนอกเหนือจากธนาคารในประเทศไทย


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001798044?lang=th