ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหรือเพิ่มระดับการยืนยันตัวตนได้ที่แท็บ “การตั้งค่าผู้ใช้งาน”ในขณะเดียวกัน ท่านสามารถเข้าสู่หน้าดังกล่าวได้อีกช่องทาง โดยคลิกที่กล่องข้อความแจ้งเตือนการยืนยันตนในแท็บ 'ตลาด' หรือ แท็บ 'ซื้อ/ขาย'https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001877520?lang=th