ไปยังแท็บ "การตั้งค่าผู้ใช้งาน"  เลือก "รหัสกุญแจ API" หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "รหัสกุญแจ API" ทางมุมขวาบนของหน้าต่าง


จากนั้นท่านจะได้รับแจ้งให้เลือกประเภทของกิจกรรมที่ท่านต้องการเพื่ออนุญาติให้กุญแจ API เข้าถึงได้
หลังจากนั้น ให้คลิ๊กที่ "สร้าง" เพื่อสร้างรหัสกุญแจ API ใหม่ กรุณาคัดลอก "APIKey" "Signature" "UserId" "Nonce" เก็บไว้กับท่าน ก่อนกดยืนยันhttps://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001794581?lang=th