บิทาซซ่ามีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 20 บาทต่อธุรกรรม


เรารองรับการถอนเงินสด 7 วันต่ออาทิตย์ จาก 09.00-23.59 น. หากท่านถอนเงินสดหลังจากเวลาทำการ เงินของท่านจะถูกถอนตั้งแต่ 09.00 น. ของวันถัดไป


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001850207?lang=th