ไปยังแท็บ "กระเป๋าสตางค์" คลิกปุ่ม "รับ" ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ท่านต้องการฝาก จะมีหน้าต่างขึ้นมาพร้อมกับ QR Code และบัญชีที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์สำหรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ให้สแกน QR Code ที่ท่านเห็นหรือคัดลอกที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ลงบนที่อยู่ที่ท่านต้องการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล


สำหรับการฝาก XRP และ XLM ท่านจะต้องมี "Destination Tag" (แท็กปลายทาง) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใส่ "Destination Tag" ที่ถูกต้อง ก่อนที่จะส่ง XRP หรือ XLM ของท่าน เนื่องจากการใส่ข้อมูล "Destination Tag" ที่ผิดหรือไม่ได้ใส่น้ัน จะส่งผลให้การทำธุรกรรมสูญหายได้
การส่งสินทรัพย์ดิจิทัลอาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับที่ตั้งบัญชีที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านต้องการส่ง การฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจากศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจใช้เวลานานเนื่องจากระบบแลกเปลี่ยนจะต้องยืนยันการประมวลผลจากเครือข่ายบล็อกเชน


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001811950?lang=th