1) ไปยัง แท็บ "แลกเปลี่ยน"/"Market" เลือกคอลัมน์ "ออร์เดอร์" มุมด้านขวาสุด เลือกคลิก "ซื้อ/ขาย" (ในภาพตัวอย่างจะเป็นการเลือกซื้อ) และใส่จำนวนและราคาที่ท่านต้องการ 2) เลือกประเภทของคำสั่งซื้อขาย "Market/Limit/Stop" สำหรับประเภทคำสั่งซื้อขั้นสูง เลือกคำสั่งซื้อขั้นสูงด้านล่าง3) จากนั้นป้อนจำนวนเงินและราคาที่ท่านต้องการซื้อ เวลาเริ่มต้นสำหรับการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็น "ใช้ได้จนกว่าจะถูกยกเลิก" (Good Til Canceled) อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการตั้งเวลาคำสั่งซื้อเป็นเวลาอื่น ท่านสามารถเลือกเวลาโดยการคลิกที่แท็บเลื่อนขึ้นลงใต้ "เวลาที่มีผลบังคับใช้" (Time in Force) ในการตรวจสอบยอดคงเหลือของท่านให้คลิกที่ปุ่มยอดคงเหลือถัดไปจากปุ่ม "ออร์เดอร์"4) หลังจากที่ท่านกดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ออร์เดอร์ของท่านจะปรากฎที่ด้านล่างของหน้าจอพร้อมกับสถานะคำสั่งซื้อของท่านสำหรับคำสั่งซื้อของตลาด รายการสั่งซื้อของท่านจะปรากฏอยู่ใน "คำสั่งที่ดำเนินการแล้ว" (Filled Orders)https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001811951?lang=th