การรายงานปัญหา

การรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
กรุณารายงานปัญหาระบบของบิทาซซ่าที่ท่านพบเห็นโดยจำกัดรายการไม่เกินหนึ่งหัวข้อต่อรายงาน และอธิบายขั้นตอนที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนั้น หากจำเป็นกรุณาส่งภาพถ่ายและ...
วันพุธ, 20 มกราคม, 2021 at 7:28 PM