FAQ

ทางบริษัทจะมีผู้ใช้รุ่นแรก (Early Adopters) กี่คนสำหรับแคมเปญนี้?
เราจะคัดเลือกผู้ใช้รุ่นแรก 2,500 คน 
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 12:15 AM
เหรียญ BTZ ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. แล้วหรือ?
BTZ เป็นเหรียญดิจิทัลที่ออกมาเพื่อการใช้งานบนแพลตฟอร์มของบริษัท บิทาซซ่า จำกัด (ประเทศไทย) ที่ใช้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแพลตฟอร์มของบิทาซซ่าเท่านั้น ...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 12:17 AM
1 BTZ มีมูลค่ากี่บาท?
ในปัจจุบัน BTZ หนึ่งเหรียญ มีค่า 0.111 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยคำนวณจากมูลค่าที่มีการซื้อขายในวงแคบในต่างประเทศ (Private Placement) 
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 12:18 AM
ลำดับผู้ถือเหรียญหมายถึงอะไร?
การแบ่งลำดับชั้นของผู้ถือเหรียญ BTZ มี 6 ลำดับ โดยแบ่งโดยจำนวนเหรียญ BTZ ที่ผู้ใช้ถือ ผู้ที่มีหรียญจำนวนมากจะได้รับอภิสิทธิ์และสิทธิพิเศษบนแพลตฟอร์มของบิทาซ...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 12:19 AM
ลูกค้าต้องมีบัญชีธนาคารในไทยถึงจะใช้บริการได้ ใช่หรือไม่?
ลูกค้าต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศไทยต่อเมื่อต้องการถอนเงินบาทออกมาใช้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารใดๆหลังจา...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 12:20 AM
ลูกค้าจะได้รับ BTZ เมื่อไหร่และอย่างไร?
เราจะทำการส่งรางวัล BTZ ไปในบัญชีของลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้รับเลือกเป็นผู้ใช้งานแรกเริ่ม หรือเป็นตัวแทนบิทาซซ่าในวันที่แพลตฟอร์มเป...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 12:33 AM
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขายบนเว็บบิทาซซ่ามาจากไหน?
สภาพคล่องที่เกิดจากการซื้อขายบนระบบบิทาซซ่ามาจากหลายแหล่งที่ทางบริษัทคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยจะรวมถึงแหล่งสภาพคล่องต่างประเทศที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ม...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 12:34 AM
ค่าธรรมเนียม Maker (Maker Fee) คืออะไรและการฟรีค่าธรรมเนียม Maker หมายความว่าอย่างไร?
ทุกการซื้อขายที่เกิดขึ้นจะมีสองฝั่งเสมอคือ Maker และ Taker คนที่เป็น Maker คือคนที่ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาด และ Taker คือคนที่เป็นฝ่ายซื้อขายกับออเดอร์ที่ม...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 12:36 AM
หลังจากแคมเปญ ผู้ร่วมกิจกรรมควรทำอย่างไร?
ขณะนี้เป็นช่วงเฟส 1 ของแคมเปญก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้น หลังจากสิ้นสุดเฟส1 นี้ บิทาซซ่าจะแจ้งให้ผู้ที่ทำการสมัครสำเร็จและได้รับเลือกเป็นผู้ใช้รุ่นแร...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 10:21 AM
บิทาซซ่ากล่าวถึงการเป็นแพลตฟอร์มของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แปลว่านอกจากประเทศไทยแล้วจะมีเปิดธุรกิจในประเทศไหนอีก
นอกเหนือจากประเทศไทยแล้วบิทาซซ่ายังสมัครขออนุมัติรับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จาก Securities Commission of Malaysia ตลาดที่เราวางแผนว่าจะขยายธุรก...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 10:22 AM