FAQ

BTZ มีอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทอย่างไร?
เราไม่เคยมีการขาย BTZ ให้แก่สาธารณชน ดังนั้นราคา 0.111 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐมาจากมูลค่าที่มีการซื้อขายในวงแคบในต่างประเทศ (Private Placement) หากเหรียญ BTZ มี...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 10:22 AM
บิทาซซ่ารับชาวต่างชาติหรือไม่?
เรารับลงทะเบียนจากทุกประเทศ ยกเว้นผู้ใช้งานจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทุกประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่อยู่ในบัญชีดำของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งประก...
วันศุกร์, 5 มีนาคม, 2021 at 8:52 AM
หากใช้ BTZ ในการชำระค่าธรรมเนียม จะมีส่วนลดอย่างไร?
ลูกค้าสามารถใช้ BTZ เพื่อเป็นส่วนลด 50% ของค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในช่วงหนึ่งปีแรกของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบิทาซซ่า ในปีที่สอง ผู้ที่ถือ BT...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 10:27 AM
บิทาซซ่าแตกต่างจากเว็บเทรดอื่นๆอย่างไร?
บิทาซซ่าเป็นนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยรายเดียว ที่เน้นสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการเทรดแบบมืออาชีพ และมุ่งเน้นที่จะมอบโอกาสให้ลูกค้าเข้าถ...
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, 2019 at 10:30 AM
ซื้อ BTZ เพิ่มอย่างไร?
ขณะนี้ เราได้มีการแจกโทเคน BTZ ให้กับผู้ใช้งานรุ่นแรก เราไม่มีการขายโทเคนสู่สาธารณะ หากท่านได้รับการเสนอขายโทเคนของเรา กิจกรรมนั้นเป็นการหลอกลวงซึ่งบริษัทไม...
วันจันทร์, 28 ตุลาคม, 2019 at 2:18 PM