ความปลอดภัยของบัญชี

รีเซ็ตรหัสผ่าน 2FA อย่างไร
หากต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน 2FA กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าและแนบรูปถ่ายเซลฟีโดยที่รูปถ่ายของท่านจะต้องประกอบไปด้วย 1) บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทา...
วันเสาร์, 18 มีนาคม, 2023 เมื่อ 10:30 AM
การโอน 2FA ระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการโอน 2FA คือ การปิด 2FA ที่มีอยู่ปัจจุบัน แล้วเปิดใช้งานใหม่  วิธีการปิด 2FA ท่านจะต้องใส่รหัส 6 หลัก ของ 2FA ปัจจุบันของท่านเพื่...
วันพุธ, 1 กันยายน, 2021 เมื่อ 1:10 PM
การแก้ไขปัญหาการยืนยัน 2 ระดับ Two-Factor Authentication (2FA)
การเข้าสูระบบบิทาซซ่าโดยใช้ 2FA อาจมีปัญหาได้ หา แอพพลิเคชั่น "Google Authetication" ไม่ได้ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิ...
วันพุธ, 1 กันยายน, 2021 เมื่อ 1:10 PM
วิธีเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน Two-Factor Authentication (2FA)
การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (Two-Factor Authentication) หรือที่เรียกสั้นๆว่า 2FA เป็นการยืนยันตนเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงยิ่งขึ้น โดยใช้แอ...
วันพุธ, 1 กันยายน, 2021 เมื่อ 1:10 PM
วิธีสร้างรหัสผ่านให้ปลอดภัย
วิธีสร้างรหัสผ่านให้ปลอดภัยมีดังนี้ - รหัสผ่านควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร - มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรพิมพ์เล็ก (A-Z) - มีตัวเลข (0-9) - และรม...
วันพุธ, 1 กันยายน, 2021 เมื่อ 1:10 PM
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด
- ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านกับใคร - ไม่ควรส่งเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ให้พนักงานหรือผู้ใดที่อ้างว่าเป็นพนักงานของศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล - ค...
วันพุธ, 1 กันยายน, 2021 เมื่อ 1:10 PM
โปรดระวังผู้แอบอ้างหรือมิจฉาชีพ
บิทาซซ่าจะไม่แจ้งให้ลูกค้าส่งสินทรัพย์ใดๆออกไปที่ไหนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม บิทาซซ่าจะไม่สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อบัญชี รหัสผ่าน หรือ 2FA ของลูกค้า ...
วันพุธ, 1 กันยายน, 2021 เมื่อ 1:10 PM