การรายงานปัญหา

การรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
กรุณารายงานปัญหาระบบของบิทาซซ่าที่ท่านพบเห็นโดยจำกัดรายการไม่เกินหนึ่งหัวข้อต่อรายงาน และอธิบายขั้นตอนที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นหากจำเป็นกรุณาส่งภาพถ่ายและแ...
วันพุธ, 1 กันยายน, 2021 เมื่อ 1:10 PM