วิธีถอนสินทรัพย์ดิจิทัลมี 2 วิธี:


วิธีที่ 1 โดย "External Wallet"


โดยการไปยังแท็บ "กระเป๋าสตางค์ผู้รับ" (Wallet) และคลิกปุ่ม "ส่ง" (Send) ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ท่านต้องการถอน หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเพื่อให้ท่านกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม


สำหรับการฝาก XRP และ XLM ท่านจะต้องมี "แท็กปลายทาง" (Destination Tag) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใส่ "แท็กปลายทาง" ที่ถูกต้อง ก่อนที่จะส่ง XRP หรือ XLM ของท่าน เนื่องจากการใส่ข้อมูล "Destination Tag" ที่ผิดหรือไม่ได้ใส่น้ัน จะส่งผลให้การทำธุรกรรมสูญหายได้


โปรดตรวจสอบ "External Address" ที่ท่านต้องการส่งสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านอีกครั้ง เพราะหลังจากที่สินทรัพย์ดิจิทัลของท่านถูกส่งออกไปจากศูนย์ซื้อขายของเราแล้ว ท่านอาจไม่สามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านกลับคืนมาได้
วิธีที่ 2 โดย "Email Address"

หลังจากที่ท่านกดถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านแล้วจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ท่านสามารถเลือก "ไปยังที่อยู่อีเมล" (To Email Address) และกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในกล่อง หลังจากนั้นจึงสามารถกดส่งและยืนยันได้หากผู้รับที่ท่านต้องการส่งสินทรัพย์ดิจิทัลมี "Email Address" อยู่บนระบบของบิทาซซ่าแล้ว ผู้รับนั้นจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากบิทาซซ่า และจะได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลในทันที แต่หากผู้รับนั้นยังไม่มี "Email Address" อยู่บนระบบของบิทาซซ่า ผู้รับนั้นจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากบิทาซซ่าเหมือนกัน พร้อมกับให้เปิดใช้งานบัญชีบิทาซซ่าเพื่อรับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001792324?lang=th