ไปยัง "กระเป๋าสตางค์"/"Wallet" คลิกปุ่ม "รับ"/"Receive" ทางขวามือของเหรียญดิจิทัลที่ท่านต้องการฝาก หลังจากนั้นท่านจะเห็นที่อยู่ กระเป๋าสตางค์/Wallet Address ของท่านด้านล่างของ "QR Code"ท่านควรกดปุ่ม คัดลอก ทางขวามือของที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ที่อยู่ผิด


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001794820?lang=th