แจ้งจุดบกพร่องบนแอปพลิเคชันรับ 100 BTZ / Android App Bug Report for 100 BTZ!


สำหรับ Android เท่านั้น

หากพบจุดบกพร่องจากการใช้งานบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน โปรดแจ้งกับเราได้ด้ดวยวิธีนี้

- ส่ง email ถึง support@bitazza.com

- แนบภาพถ่ายหน้าจอเมนูบนหน้าเมนูแอปที่พบปัญหา

- อธิบายปัญหา และแจ้งรุ่นโทรศัพท์แอนดรอยด์

หากทางทีมตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปัญหาใหม่ รับเลย 100 BTZ แทนคำขอบคุณจากเรา

กิจกรรมสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2020


Only For Android

If you catch any glitches on our Android application, please let us by 

- Write us an email at support@bitazza.com

- Attached screenshot of the related app page(UI)

- Mention the bug, please also mention your phone model

If we verify this to be an unknown and valid issue, you will be rewarded with 100 BTZ.

Until 31 October 2020


หากท่านยังไม่มีได้แอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

Download Bitazza Application
11 people like this