บิทคอยน์(Bitcoin - BTC) คือสกุลเงินคริปโตบนระบบบล็อคเชน(blockchain)ที่ถูกคิดค้นเมื่อปี 2552 และเป็นคริปโตที่ได้รับความแพร่หลายมากที่สุด โดยจุดประสงค์หลักคือระบบเงินกระจายศูนย์ และไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่มีอำนาจควบคุมโดยสมบูรณ์ ต่างจากสกุลเงินทั่วไป(Fiat) ที่ถูกควบคุมโดยธนาคารกลางหรือรัฐบาล ธุรกรรมการซื้อขาย ส่ง บิทคอยน์สามารถทำได้ระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน บนเครือข่ายบล็อคเชนของบิทคอยน์ 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoinBitcoin is at the forefront of Cryptocurrency. Bitcoin is a decentralized digital currency, without central bank or an administrator, that can be sent from user to user on the peer-to-peer Bitcoin networks. 


More information here https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin