เนื่องจาก Terra 2.0 ได้ถือกำเนิดขึ้นและได้มีการสร้างบล็อกบนบล็อกเชนของเครือข่าย Terra ใหม่  นับตั้งแต่นี้ไปเหรียญ LUNA ในอดีตก่อนเกิดการย้ายบล็อกจะเรียกชื่อว่า LUNC


LUNC เป็นโทเคนที่บล็อกเชน Terra Classic ใช้ในการทำให้เหรียญ stablecoin มีราคาคงที่และให้ผู้ใช้งานสามารถโหวตกำหนดทิศทางของ Terra Classic ได้ด้วย Terra คือบล็อกเชนที่เน้นการสร้างการจ่ายชำระอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน้าที่หลักคือการสร้าง algorithmic stablecoin 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coingecko.com/en/coins/terra-luna-classic


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


With the genesis of Terra 2.0 and block production of the new Terra blockchain underway, LUNA held prior to the Terra 2.0 migration on the original Terra blockchain (henceforth referred to as Terra Classic) is now referred to as LUNC moving forward.


Terra is a blockchain platform designed for algorithmic stablecoins that aims to repair an inefficient payments industry. The platform, which uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems, helped usher in a new era of stablecoin adoption in Asia, with almost $2 billion in stablecoin circulation. Terra's native token, LUNA, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals. 


More information here https://www.coingecko.com/en/coins/terra-luna-classic