MakerDAO(MKR)

MakerDAO(MKR)
MKR เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้งานกู้ยืมได้โดยการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแลกกับเหรียญ DAI ซึ่งเป็นstablecoin ที่เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในหลายๆโปรโตคอล DeFi โทเค...
Wed, 16 Jun, 2021 at 11:40 AM