Uniswap(UNI)

Uniswap(UNI)
Uniswap คือโพรโทคอลกระจายศูนย์สำหรับการสร้างสภาพคล่องสินทรัพย์ดิจิทัลแบบอัตโนมัติบนบล็อกเชนอีเธอเรียม โพรโทคอลนี้เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Automated Market Maker...
Wed, 16 Jun, 2021 at 11:53 AM