PAX Gold(PAXG)

PAX Gold(PAXG)
PAX Gold (PAXG) คือโทเค็นผูกติดกับทองคำมาจากผู้สร้าง Paxos Standard (PAX) ทุก PAXG โทเค็นถูกผูกติดกับ 1 t oz ทองคำจริงๆมาจากทองคำแท่ง 400oz ของ London Good ...
Wed, 16 Jun, 2021 at 12:18 PM