NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol (NEAR)
NEAR คือโทเคนยูทิลิตี้ของโปรโตคอล NEAR ที่เอาไว้ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์ม ให้ validator nodes วางสเตกและรับผลตอบแทนเพิ่ม ออกเสียงในการจัดสรรทรัพยากรและ...
Fri, 22 Jul, 2022 at 3:28 PM