ยืดเวลารับ x2 BTZ ฉลองเพิ่ม UNI / Earn x2 BTZ celebrate UNI listing


ขยายเวลา x2 BTZ ต้อนรับ UNI !

UNI(Uniswap)
OMG(OMG Network)
LINK(Chainlink)
BNT(Bancor)
SNX(Synthetix)
REN(Ren Network)


ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม


Extended x2 BTZ welcoming UNI listing !

you can now earn x2 BTZ with both THB and BTC pairs on

UNI(Uniswap)
OMG(OMG Network)
LINK(Chainlink)
BNT(Bancor)
SNX(Synthetix)
REN(Ren Network)
From now until the 2nd of October


3 คน ชอบสิ่งนี้