เหรียญใหม่ทั้ง 8 พร้อมเทรดค่าธรรมเนียม 0% / 8 New Listings with 0% Trading Fee


เหรียญใหม่ทั้ง 8 เหรียญ ได้แก่ AAVE, ALPHA, BAL, CRV, GRT, MKR, SUSHI และ wNXM เปิดให้เทรดแล้ว 
พร้อมค่าธรรมเนียม 0% เมื่อซื้อขายและเทรด 8 เหรียญใหม่นี้ แถมได้รับ BTZ ทุกการซื้อขายถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้


---


All 8 new listings that we've announced including; AAVE, ALPHA, BAL, CRV, GRT, MKR, SUSHI and wNXM are open for trading!
Enjoy 0% Trading Fees and earn BTZ for every buy-sell-trade of these 8 until February 28.

13 คน ชอบสิ่งนี้